ZMIERZCH FINANSOWYCH SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH


Siedziba Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie,
01-030 Warszawa, ul. Pawia 55.
Sala nr 12 (poziom -1)

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10.00 - 10.10 - Otwarcie konferencji - Prof. Marek Kosewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Lech Pilawski, Dyrektor Generalny, PKPP LEWIATAN.

Sesja I. Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania relacjami z pracującymi podmiotami

10.10 - 11.40

Moderator: Paweł Bochniarz, partner PwC

  • Anomia i etos pracowniczy - zasady godnościowego zarządzania - Prof. Marek Kosewski WSFiZ
  • Dlaczego premia motywacyjna demotywuje pracownika i szkodzi firmie? - Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prof. A.J.Blikle

Pytania i dyskusja

11.40 - 11.50 - Przerwa kawowa

Sesja II. Godnościowe motywowanie i zarządzanie w praktyce

11.50 - 12.50

Moderator: prof. Marek Kosewski WSFiZ

  • Udzielenie kredytu zaufania pracownikom liniowym poprzez nadanie im większych uprawnień (empowerment) i inne menadżerskie metody uruchamiania godnościowej motywacji pracowniczej - Katarzyna Sowińska-Bonder ekspert PwC
  • Droga Toyoty i możliwość jej aplikacji w polskim przedsiębiorstwie - Mark Forkun PwC

Pytania i dyskusja

12.50 - 13.30 - Przerwa na lunch

Sesja III. Menadżerskie metody i techniki uruchamiania motywacji godnościowej w pracy

13.30 - 15.30 Warsztaty równoległe

  • Warsztat I. Konflikt interesów firma, menedżerowie, pracownicy; Marcin Fidecki, PwC i Małgorzata Skawińska, WSFiZ
  • Warsztat II. Zarządzanie przez wartości ? podmiotowe relacje szefa i pracownika; prof. Marek Kosewski, WSFiZ i Katarzyna Sowińska, PwC
  • Warsztat III. Jak tworzyć godnościową samokontrolę i etos własnego zespołu i firmy? Mark Forkun, PwC
  • Warsztat IV. Praktyka kija i marchewki; prof. A.J.Blikle, Inicjatywa Firm Rodzinnych

15.30 - 16.00 Podsumowanie i dyskusja plenarna

16.00 Zakończenie konferencji